Activiteitencommissie


De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders die een actieve rol vervult binnen de school. De commissie ondersteunt de leerkrachten bij de verschillende activiteiten, denkt mee en organiseert, in samenwerking met de leerkrachten en aan de hand van een jaarrooster, allerlei activiteiten en feestelijkheden voor de school.

Ze overleggen 3 a 4 keer per jaar met de hele groep, daarnaast nog een paar keer in kleinere groepjes. Afgelopen jaar hebben ze bijvoorbeeld geholpen bij de ruilbeurs in de Kinderboekenweek, bij de feestelijkheden rondom de kerstviering, de avondvierdaagse, het jaarfeest en de feestelijke afsluiting aan het eind van het schooljaar.

De activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe ouders, met name ook uit de onderbouw. Als u het leuk lijkt kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij één van de ouders uit de activiteitencommissie.
Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Beschrijving
23 januari  -   Start nationale voorleesdagen
25 januari  -   Studiedag
28 januari  -   Studiedag
04 februari  -   Verslag mee
04 februari  -   Start oudergesprekken
15 februari  -   Opgave Voortgezet Onderwijs
16 februari  -   Voorjaarsvakantie
05 maart  -   Lesjesavond
06 maart  -   Montessori Open Dag
20 maart  -   Inloopochtend

bekijk de volledige kalender