Activiteitencommissie


De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders die een actieve rol vervult binnen de school. De commissie ondersteunt de leerkrachten bij de verschillende activiteiten, denkt mee en organiseert, in samenwerking met de leerkrachten en aan de hand van een jaarrooster, allerlei activiteiten en feestelijkheden voor de school.

Ze overleggen 3 a 4 keer per jaar met de hele groep, daarnaast nog een paar keer in kleinere groepjes. Afgelopen jaar hebben ze bijvoorbeeld geholpen bij de ruilbeurs in de Kinderboekenweek, bij de feestelijkheden rondom de kerstviering, de avondvierdaagse, het jaarfeest en de feestelijke afsluiting aan het eind van het schooljaar.

De activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe ouders, met name ook uit de onderbouw. Als u het leuk lijkt kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij één van de ouders uit de activiteitencommissie.
Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Beschrijving
03 december  -   Start Adviesgesprekken groep 8
05 december  -   Sinterklaasviering
20 december  -   Kerstactiviteit
20 december  -   Kerstviering
21 december  -   Studiedag
22 december  -   Kerstvakantie
14 januari  -   Start toetsweken
23 januari  -   Start nationale voorleesdagen
25 januari  -   Studiedag
28 januari  -   Studiedag

bekijk de volledige kalender