Oudercommissie


De oudercommissie bestaat uit een groep ouders die een actieve rol vervult binnen de school. De commissie ondersteunt de leerkrachten bij de verschillende activiteiten, denkt mee en organiseert, in samenwerking met de leerkrachten en aan de hand van een jaarrooster, allerlei activiteiten en feestelijkheden voor de school.

Ze overleggen 3 a 4 keer per jaar met de hele groep, daarnaast nog een paar keer in kleinere groepjes. Afgelopen jaar hebben ze bijvoorbeeld geholpen bij de ruilbeurs in de Kinderboekenweek, bij de feestelijkheden rondom de kerstviering, de avondvierdaagse, het jaarfeest en de feestelijke afsluiting aan het eind van het schooljaar.

De oudercommissie is op zoek naar nieuwe ouders, met name ook uit de onderbouw. Als u het leuk lijkt kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij één van de ouders uit de oudercommissie.
Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Beschrijving
19 juni  -   Kamp bovenbouw
24 juni  -   Studiedag
25 juni  -   Studiedag
28 juni  -   Modderdag onderbouw
01 juli  -   Verslag mee
01 juli  -   Start oudergesprekken
03 juli  -   Doorschuifdag

bekijk de volledige kalender