Stichting DAM

Stichting DAM bestaat uit de volgende scholen:

Montessorischool van Lith
Montessorischool De Ontdekking
Montessorischool 'l Ambiënte
Montessorischool Oudaen

Het College van Bestuur:  
Mevrouw Y. de Haas


De leden van de Raad van Toezicht:
Mevrouw M. Groen
De heer H.J. Wibbens

Allen zijn te bereiken via: secretariaat@stichtingdam.nl 

 

Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Beschrijving
03 december  -   Start Adviesgesprekken groep 8
05 december  -   Sinterklaasviering
20 december  -   Kerstactiviteit
20 december  -   Kerstviering
21 december  -   Studiedag
22 december  -   Kerstvakantie
14 januari  -   Start toetsweken
23 januari  -   Start nationale voorleesdagen
25 januari  -   Studiedag
28 januari  -   Studiedag

bekijk de volledige kalender