Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 120,00 per jaar per kind. Onze school maakt voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage (april en oktober) gebruik van de digitale omgeving van Schoolkassa. Ouders van kinderen in de bovenbouw ontvangen daarnaast in februari een factuur voor de kosten van het jaarlijkse schoolkamp (60 euro per kind).

De vrijwillige ouderbijdrage wordt op Oudaen besteed aan:

  • Muzieklessen
  • Vakleerkrachten voor: Dier- en tuinverzorging
  • Feesten en vieringen
  • Excusies en schoolreisjes
  • Vaste pleinwachten
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.