'Leer mij het zelf te doen' is de kern van ons montessorionderwijs. Samen met ouders helpen wij kinderen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. Dit doen wij door kinderen individueel, probleemoplossend en samenwerkend te laten leren.

Maar er is meer; Wij geven kinderen mee dat je kunt leren in verbondenheid met jezelf, de ander, de natuur, de omgeving en het leven. Kinderen leren hierdoor een duurzame, persoonlijke, creatieve en onafhankelijke rol vervullen in de samenleving van nu en morgen. We werken daarbij wekelijks samen met verschillende vakdocenten op het gebied van: gym, muziek, beeldende vorming, dier- en tuinverzorging, yoga en filosofie. 

Samen met kinderopvangorganisatie DOK13 verzorgen wij voor kinderen een dagarrangement van 7.00 tot 18.30 uur. Daarnaast is onze peutergroep vijf dagen per week geopend.  


Agenda

03 nov 08:30
09:30
Nationaal schoolontbijt
04 nov 08:30
09:30
Inloopochtend met directie en intern begeleider
16 nov 19:30
21:30
Informatieve ouderavond
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.