Team Montessorischool Oudaen schooljaar 2021 - 2022

Voor van links naar rechts:

Angelique van Til (vakleerkracht tuin), Martijn Brugmans (leerkracht middenbouw), Kirsten Tielbeke (leerkracht onderbouw), Sabine Beek (stagiaire Pabo). 

1e rij midden van links naar rechts:

Madeleine Belksma (vakleerkracht tuin), Simone Hubers (administratie en dierverzorging), Sevilay Yilmaz (conciërge), Iris Rijneveld (pedagogisch medewerker), Keri Brouwer (leerkracht onderbouw), Marije Pieters (pedagogisch medewerker), Marina Achtereekte (leerkracht middenbouw), Rianne Zweers (directeur). 

2e rij midden van links naar rechts:

Hildemar van der Schaaf (leerkracht bovenbouw), Anouk van Boxtel (bibliotheek), Mitchell van der Kuijp (leerkracht middenbouw), Helen van der Wals (pedagogisch medewerker), Patricia van Zijl (pedagogisch medewerker), Iris Buijs (pedagogisch medewerker), Hanneke Baack (intern begeleider), Julia Naezer (pedagogisch medewerker). 

Achterste rij van links naar rechts:

Julie Van Rengen (spec. leerkracht), Marijke Panhuis (leerkracht middenbouw), Wim Huisman (leerkracht bovenbouw), Mark ten Raa (leerkracht bovenbouw), Anneke Kersten (leerkracht onderbouw). 

Op de foto ontbreken:

Josine Kreek (leerkracht bovenbouw), Mariska Arentsen (leerkracht onderbouw), Caroline Soesbergen (leerkracht onderbouw/filosofie), Annemiek de Leeuw (leerkracht bovenbouw), Pleun Schuurman (vakleerkracht yoga), Floor Coolsma (vakleerkracht beeldende vorming), Yvonne Lubbers (schoonmaak), Anita Hermans (schoonmaak), Stefan Lebon (ICT), Marjolein Schurink (stagiaire Pabo), Han Koel (conciërge), Anouk Cappendijk (pedagogisch medewerker), Elle Wahl (stagiair Pabo), Leander Woertman (stagiair Pabo), Patma Rutgers (stagiaire Pabo). 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.