Voor- en naschoolse opvang en vijf dagen peuteropvang op Oudaen

Op onze school werken we voor de voor- en naschoolse opvang en de peuteropvang samen met kinderopvangorganisatie DOK13. Voor en na schooltijd worden de kinderen opgevangen door een deskundig team pedagogisch medewerkers. Het BSO team werkt ook gedurende de schooltijd als onderwijsassistenten in onze school. Op die manier zijn het voor de kinderen vertrouwde gezichten en wordt de montessoripedagogiek ook na schooltijd toegepast. Naast een divers aanbod tijdens de BSO uren, worden er ook met regelmaat vakleerkrachten ingezet voor o.a. schooltuinlessen, muzieklessen, kunstlessen en lessen beeldende vorming en textiele werkvormen. Deelname is voor de kinderen vrijwillig.  Op dinsdag en donderdag kunnen de kinderen een warme maaltijd op school nuttigen indien ouders dit wensen. 

Peuteropvang vanaf 2 jaar vijf dagen in de week tijdens schooluren. 

Wilt u meer weten over peuteropvang en/of voor- en naschoolse opvang? Neem dan contact op via: www.dok13.info of bel 06 - 50 26 48 81

Inspectierapport BSO: BSO Oudaen onderzoek na reg 021120 (1).pdf

Het team pedagogisch medewerkers

Voor van links naar rechts: Marije Pieters, Iris Rijneveld en Patricia van Zijl
Achter van links naar rechts: Julia Naezer, Helen van der Wals, Iris Buijs. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.