Stichting DAM

Stichting DAM bestaat uit de volgende scholen:

Montessorischool van Lith
Montessorischool De Ontdekking
Montessorischool  Wij de Wereld 
Montessorischool Oudaen

Het College van Bestuur:  
Mevrouw Y. de Haas


De leden van de Raad van Toezicht:
Mevrouw M. Groen
De heer H.J. Wibbens

Allen zijn te bereiken via: secretariaat@stichtingdam.nl 

 

Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

bekijk de volledige kalender