Klassenouders

Een klassenouder is net iets meer bij de school betrokken dan andere ouders. Het is per bouw en leerkracht verschillend wat een klassenouder kan doen om in de groepen te helpen. Bij de onderbouw zal hulp meer nodig zijn tijdens een knutselochtend, terwijl bij de bovenbouw er geholpen kan worden bij een idee en uitwerking voor een cadeau als afscheid van groep 8. Vaak helpt een klassenouder ook bij het versturen van emailberichten vanuit de klas en bij de voorbereidingen van het verjaardagsfeest van de leerkracht.

Heeft u belangstelling om klassenouder te zijn? neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Beschrijving
03 december  -   Start Adviesgesprekken groep 8
05 december  -   Sinterklaasviering
20 december  -   Kerstactiviteit
20 december  -   Kerstviering
21 december  -   Studiedag
22 december  -   Kerstvakantie
14 januari  -   Start toetsweken
23 januari  -   Start nationale voorleesdagen
25 januari  -   Studiedag
28 januari  -   Studiedag

bekijk de volledige kalender