Klassenouders

Een klassenouder is net iets meer bij de school betrokken dan andere ouders. Het is per bouw en leerkracht verschillend wat een klassenouder kan doen om in de groepen te helpen. Bij de onderbouw zal hulp meer nodig zijn tijdens een knutselochtend, terwijl bij de bovenbouw er geholpen kan worden bij een idee en uitwerking voor een cadeau als afscheid van groep 8. Vaak helpt een klassenouder ook bij het versturen van emailberichten vanuit de klas en bij de voorbereidingen van het verjaardagsfeest van de leerkracht.

Heeft u belangstelling om klassenouder te zijn? neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Beschrijving
30 mei  -   Hemelvaart
03 juni  -   Start Eindtoets groep 8
03 juni  -   Start toetsweken
10 juni  -   2e Pinksterdag
19 juni  -   Kamp bovenbouw
24 juni  -   Studiedag
28 juni  -   Modderdag onderbouw
01 juli  -   Verslag mee

bekijk de volledige kalender